Erinevad toetused ja hüvitised on mõeldud, et toetada lastega peresid ja laste kasvatamist. On olemas iga kuu makstavad peretoetused ja ühekordsed peretoetused. Nende eesmärk on tagada lastega peredele laste hooldamise, kasvatamise ja õppimisega seotud kulutuste osaline hüvitamine ja üldise heaolu tagamiseks.

Hüvitised ja toetused

VANEMAHÜVITIS ehk EMAPALK – võimaldab lapsevanemal lapsega kodus olla, samas säilitades sulle eelmise kalendriaasta keskmine sissetulek.

LAPSEVANEMATE PUHKUSEVÕIMALUSED – lapsehoolduspuhkus, isapuhkus, lapsepuhkus, lapsepäevad, raseduspuhkus ja sünnituspuhkus. Puhkuseavalduste näidised.

SÜNNITOETUS – riigi ühekordne toetus lapse sünni korral. Lisaks suur sünnitoetuste summade võrdlustabel erinevates valdades ja linnades.

LAPSETOETUS – lapse sünnist kuni tema 16-aastaseks saamiseni.

LAPSEHOOLDUSTASU – pärast vanemahüvitise saamise lõppu.

SÜNNITUSHÜVITIS – oled töötav ja ravikindlustatud tulevane ema, maksab Haigekassa sulle sünnitushüvitist juba enne lapse sündi.


Rohkem infot ja seaduste terviktekstidega saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel: vanemahüvitise seadus, riiklike peretoetuste seadus.