Lapsetoetust saad kuni lapse 16-aastaseks saamiseni, lapse õppimise korral kuni 19-aastaseks saamiseni. Lapsetoetuse suurus pere esimesele ja teisele lapsele on 60 eurot, kolmandale ja igale järgnevale lapsele 100 eurot kuus. Lapsetoetuste summa arvutatakse peres kasvavate lapsetoetust saavate laste arvu järgi, mitte laste sünnijärjekorra alusel.

Lapsetoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus. Kõige mugavam on selleks kasutada riigiportaali eesti.ee e-teenust, kus saab kõiki lapse sünniga kaasnevaid toetuseid taotleda korraga.


Toetus lasterikkale perele

Kui peres on kasvamas vähemalt kolm lapsetoetust saavat last, makstakse sulle lisaks eelnevatele toetustele ka lasterikka pere toetust. Perele, kus kasvab kolm kuni kuus last, makstakse 300 eurot kuus ja perele, kus kasvab seitse ja rohkem last, 400 eurot kuus.

Loe lisaks: