Sünnitoetus (riiklik sünnitoetus) on ühekordne toetus, mida on õigus saada üks kord lapse sünni korral 320 eurot iga lapse kohta. Kolmikute sünni korral makstakse 1000 eurot iga lapse kohta, kokku 3000 eurot.

Kui perre sünnivad kolmikud või enamaarvulised mitmikud, maksab riik alates 01. märtsist 2018 nende perele lisatoetust. Toetuse suurus on 1000 eurot kuus pere kohta ja seda maksame kuni laste 18 kuu vanuseks saamiseni.

Sünnitoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus. Kõige mugavam on selleks kasutada riigiportaali eesti.ee e-teenust, kus saab kõiki lapse sünniga kaasnevaid toetuseid taotleda korraga.

Loe lisaks: