Alutaguse vald

Lapse sünnitoetus määratakse taotluse esitanud lapse vanemale ühekordselt, tingimusel, et lapse üks vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel elanud Alutaguse vallas enne lapse sündi vähemalt 6 kuud ja laps on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse valda registreeritud sünnist alates 30 päeva jooksul ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil. Toetuse määr on 350 eurot.

Jõhvi vald

Sünnitoetuse maksmise alusteks on rahvastikuregistrijärgne lapse elukoht Jõhvi vallas hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul alates sünni registreerimisest ja lapsevanema rahvastikuregistrijärgne elukoht Jõhvi vallas vähemalt üks aasta enne lapse sündi. Sünnitoetuse määraks ühe lapse kohta on 256 eurot. Kui lapse mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on registreeritud Jõhvi vallas vähemalt üks aasta enne lapse sündi; makstakse sünnitoetust ühe sünnitoetuse määra ulatuses. Ühe lapsevanema vähemalt aastase sissekirjutuse puhul Jõhvi vallas makstakse sünnitoetust pool sünnitoetuse määrast.

Kohtla-Järve linn

Lapse sünnitoetus 64 eurot.

Lüganuse vald

Toetus määratakse tingimusel, et ühe lapsevanema elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Lüganuse vald vähemalt kuus kuud enne lapse sündi ning lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Lüganuse vald lapse sünni registreerimise päevast arvates. Toetus eraldatakse kahes võrdses osas. Esimese osa saamiseks kuue kuu jooksul lapse sünnist arvates. Teise osa saamiseks kuue kuu jooksul lapse ühe aasta vanuseks saamisest arvates. Toetuse teine osa määratakse juhul, kui laps ja vähemalt üks lapsevanem on rahvastikuregistri andmetel elanud katkematult Lüganuse vallas alates lapse sünnist kuni toetuse taotlemise päevani. Sünnitoetuse määr on 300 eurot.

Narva linn

Taotleja elukohana peab olema registreeritud Narva linn vähemalt aasta enne lapse sünnikuupäeva. Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Narva linna elanik sünnist alates. Toetuse määraks on Vabariigi Valitsuse poolt eelmiseks aastaks kehtestatud kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral. Toetus makstakse kolmes osas: 1) 100 eurot makstakse pärast lapse sündi, 2) 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel ja 3) ülejäänud toetuse osa makstakse lapse kaheaastaseks saamisel


Narva-Jõesuu linn

Sünnitoetus määratakse lapse emale või isale pooles ulatuses tingimusel, et üks lapsevanematest on olnud rahvastikuregistri järgselt Narva-Jõesuu linna elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi ja sünnitoetuse taotlemise ajal on üks lastevanematest ja laps rahvastikuregistri järgselt Narva-Jõesuu linna elanikud. Sünnitoetus makstakse kahes osas: 50% toetusest lapse sünni puhul ja 50% toetusest lapse üheaastaseks saamisel. Toetuse määr: 320 eurot.

Sillamäe linn

Lapse sünnitoetus määratakse taotluse esitanud lapsevanemale ühekordselt tingimusel, et lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on taotlemise ajal rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linna elanik(ud) ja vähemalt üks lapse vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel elanud Sillamäe linnas vähemalt aasta vahetult enne lapse sündi. Laps on rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linna elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil. Toetuse määr on 200 eurot. Kui üks lapsevanem on rahvastikuregistri andmetel teise omavalitsusüksuse elanik, makstakse toetust 50% kehtestatud määrast. Sünnitoetus makstakse välja kahes osas: 50% kehtestatud määrast pärast lapse sündi ja 50% kehtestatud määrast pärast lapse 1-aastaseks saamist.

Toila vald

Sünnitoetust makstakse ühele lapsevanemale (reeglina emale) lapse sünni puhul, kui lapsevanema ning sündinud lapse rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Toila vald. Mitmikute sünni puhul makstakse sünnitoetust iga lapse kohta. Sünnitoetuse suurus 320 eurot.


Taotlemine elektrooniliselt ID-kaardi abil otse valla/linna kodulehelt, kust leiate ka rohkem informatsiooni. Õigusaktidega saate tutvuda Riigiteataja võrguväljaande veebilehelt.