Järva maakonna sünnitoetused.

Järva vald

Toetus määratakse tingimusel, et toetuse taotlemisel on ühe lapsevanema ja lapse, kelle eest sünnitoetust taotletakse, elukohana rahvastikuregistrisse kantud Järva vald. Toetus antakse kahes osas (esimene osa 450 eurot ja teine osa 200 eurot). Esimese osa saamiseks kolme kuu jooksul lapse sünnist arvates. Teise osa saamiseks kolme kuu jooksul lapse ühe aasta vanuseks saamisest arvates. Toetuse teine osa määratakse juhul, kui laps ja vähemalt üks vanem on rahvastikuregistri andmetel elanud katkematult Järva vallas alates lapse sünnist kuni toetuse taotlemise päevani. Toetuse teise osa saamise õigus on vanemal, kelle lapse kohta on määratud sünnitoetuse esimene osa. Toetus määratakse lapse sünnikuupäeval kehtinud sünnitoetuse määras. Mitmike sünni puhul määratakse toetus iga sündinud lapse eest.

Paide linn

Sünnitoetus on 500 eurot. Pere kolmanda ja enama lapse sündi toetatakse aga 1000 euroga. Sünnitoetus määratakse kahes osas – esimene osa kolme kuu jooksul lapse sünnist arvates, teine osa kolme kuu jooksul lapse ühe aasta ja kuue kuu vanuseks saamisest arvates.


Türi vald

Sünnitoetust on õigus saada lapse vanemal, kelle lapse ning lapse ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Türi vallas. Sünnitoetust makstakse järgmiselt: 350 eurot pärast lapse sünni registreerimist ja 350 eurot pärast lapse aastaseks saamist.


Taotlemine elektrooniliselt ID-kaardi abil otse valla/linna kodulehelt, kust leiate ka rohkem informatsiooni. Õigusaktidega saate tutvuda Riigiteataja võrguväljaande veebilehelt.