Jõgeva maakonna sünnitoetused.

Jõgeva vald

Sünnitoetus määratakse lapse vanemale kui laps on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga samal aadressil. Sünnitoetuse suurus on 600 eurot, mida makstakse kahes osas: 300 eurot pärast lapse sündi ja 300 eurot pärast lapse üheaastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema üks vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Jõgeva valla elanik alates lapse sünnist kuni lapse üheaastaseks saamiseni. Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust kehtestatud määras igale lapsele.

Mustvee vald

Sünnitoetust võib taotleda lapsevanem juhul, kui lapse vähemalt ühe vanema elukoht enne lapse sündi on rahvastikuregistri andmetel Mustvee vald ja lapse elukohaks registreeritakse Mustvee vald. Sünnitoetust makstakse välja kahes osas: esimene osa pärast lapse sünni registreerimist ja teine osa kolme kuu jooksul lapse aastaseks saamisest juhul, kui lapse hooldusõigust omav isik on olnud rahvastikuregistri andmetel aasta jooksul Mustvee valla elanik. Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust iga lapse kohta. Sünnitoetuse summa 400 eurot.


Põltsamaa vald

Sünnitoetuse suurus on 400 eurot (200 pärast lapse sündi ja 200 pärast lapse kaheaastaseks saamist), kuid tingimusel, et lapse mõlemad vanemad on olnud Põltsamaa valla kodanikud vähemalt kuus kuud enne lapse sündi. Kui Põltsamaa valla kodanikuks on olnud ainult üks vanematest, on sünnitoetus poole väiksem ehk 200 eurot. Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust kehtestatud määras igale vastsündinule.


Taotlemine elektrooniliselt ID-kaardi abil otse valla/linna kodulehelt, kust leiate ka rohkem informatsiooni. Õigusaktidega saate tutvuda Riigiteataja võrguväljaande veebilehelt.