Lääne maakonna sünnitoetused.

Haapsalu linn

Sünnitoetust on õigus saada ühel Haapsalu linnas alaliselt elaval lapsevanemal tingimusel, et laps ja lapsevanem on avalduse esitamise hetkel kantud rahvastikuregistrisse Haapsalu linna elanikuna. Sünnitoetust makstakse kahes osas: 50% toetusest peale lapse sündi ja 50% toetusest peale lapse aastaseks saamist. 2018. aastal oli sünnitoetuse määraks 400 eurot.

Lääne-Nigula vald

Sünnitoetuse suurus on 512 eurot, makstakse kahes võrdses osas: pool pärast lapse sündi ja pool pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema vanem või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt ja katkematult olnud Lääne-Nigula valla elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni.


Vormsi vald

Sünnitoetust makstakse vastsündinu vanemale, kes on olnud Vormsi valla elanik vähemalt 1 aasta. Sünnitoetuse maksimum määr on 500 €, mida makstakse kahes osas. Sünnitoetuse esimene osa 300 € makstakse täies mahus juhul, kui lapse sünd registreeritakse Eesti rahvastikuregistris Vormsi valla aadressiga ja mõlemad vanemad on olnud vahetult enne lapse sündi Vormsi valla elanikud vähemalt 1 aasta. Kui ainult üks vanematest on olnud Vormsi elanik vahetult enne lapse sündi vähemalt 1 aasta, siis makstakse sünnitoetust pooles määras 150 €. Sünnitoetuse teine osa 200 € makstakse tingimusel, et lapse aastaseks saamisel on laps ja üks vanematest jätkuvalt Vormsi elanikud ning teine vanem on olnud Vormsi valla elanik enne lapse aastaseks saamist vähemalt 1 aasta. Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta.


Taotlemine elektrooniliselt ID-kaardi abil otse valla/linna kodulehelt, kust leiate ka rohkem informatsiooni. Õigusaktidega saate tutvuda Riigiteataja võrguväljaande veebilehelt.