Lääne-Viru maakonna sünnitoetused.

Haljala vald

Sünnitoetus 500 eurot. Toetus määratakse kui lapse sünni registreerimise kuupäevast alates on vähemalt üks lapsevanem ja laps kantud rahvastikuregistrisse elukohaga Haljala vald. Toetus makstakse kahes osas: esimese kolme kuu jooksu alates lapse sündimisest ja teise osa kolme kuu jooksul lapse ühe aasta vanuseks saamisest arvates. Toetuse teine osa määratakse kui laps ja vähemalt üks vanem on rahvastikuregistri andmetel elanud katkematult Haljala vallas alates lapse sünnist kuni toetuse taotlemise päevani. Toetuse teise osa saamise õigus on vanemal, kelle lapse kohta on määratud sünnitoetuse esimene osa.

Kadrina vald

Sünnitoetus eraldatakse igale vastsündinule kuni 3 kuud peale lapse sündi, kelle elukoha aadressiks esmakandena on kantud Eesti rahvastikuregistrisse Kadrina vald. Toetuse suurus 400 eurot.

Rakvere linn

Ühekordset lapse sünnitoetust 320 euro ulatuses on õigus saada lapsel, kelle ema elukohana lapse sünnihetkel on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Rakvere linn. Lapse elukoht rahvastikuregistris registreeritakse lapse ema elukoha järgi, vastavalt Rahvastikuregistri seaduse § 42 lg 1 alusel.

Rakvere vald

Lapse sünnitoetus on ühekordne pere sissetulekust sõltumatu toetus, mida on õigus taotleda lapsevanemal, eeskostjal või hooldajal tingimusel, et tema elukoht rahvastikuregistri andmetel on vähemalt üks kuu enne lapse sündi olnud Rakvere vald ja lapse elukohaks sünni registreerimisel saab samuti Rakvere vald. Mitmikute sünni korral makstakse toetust iga lapse eest. Sünnitoetuse suurus 2018. aastal oli 320 eurot.


Tapa vald

Sünnitoetust on õigus saada ühel lapsevanemal või lapse eestkostjal, kelle elukohana on enne lapse sündi Eesti rahvastikuregistris registreeritud Tapa valda ning vastsündinu lapse elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel esmakandena kantud Tapa vald. Toetuse suurus on 400 eurot ühe lapse kohta ning toetus makstakse välja ühes osas.

Vinni vald

Sünnitoetust makstakse lapsevanemale, kui ühe lapsevanema ja vastsündinu elukoht on rahvastikuregistris Vinni vald. Sünnitoetuse suurus 2018. aastal oli 400 eurot.

Viru-Nigula vald

Sünnitoetust makstakse last kasvatavale vanemale, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on olnud vähemalt viimased kaksteist kuud enne lapse sündi Viru-Nigula vallas ja lapse sündimisel on lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht Viru-Nigula vald. Toetus makstakse välja kahes osas – lapse sünni registreerimisel ja lapse üheaastaseks saamisel. 2018. aastal oli sünnitoetuse suuruseks kokku 500 eurot, millest 250 eurot makstakse välja lapse sünnil ja 250 eurot lapse aastaseks saamisel. Kui lapsevanem on enne lapse sündi olnud Viru-Nigula valla elanik vähem kui aasta, makstakse talle sünnitoetust poole toetuse määra ulatuses ehk 250 eurot lapse sünnil.

Väike-Maarja vald

Sünnitoetust makstakse kahes osas alljärgnevalt: I osa – 50% sünnitoetuse määrast makstakse vanemale pärast lapse sünni registreerimist. II osa – 50% sünnitoetuse määrast makstakse lapse aastaseks saamisel eeldusel, et mõlema vanema ja lapse või lapsega koos elava ema elukoht on alates lapse sünni registreerimisest olnud 12 kuud järjest rahvastikuregistri järgi Väike-Maarja vald. Sünnitoetuse määr on 400 eurot.


Taotlemine elektrooniliselt ID-kaardi abil otse valla/linna kodulehelt, kust leiate ka rohkem informatsiooni. Õigusaktidega saate tutvuda Riigiteataja võrguväljaande veebilehelt.