Põlva maakonna sünnitoetused.

Kanepi vald

Sünnitoetus on 500 eurot (lapse sünni registreerimisel makstakse 250 eurot ja lapse üheaastaseks saamisel 250 eurot). Sünnitoetust makstakse lapse vanemale, kelle elukohana on vähemalt 6 kuud enne lapse sündi registreeritud Kanepi vald ning lapse elukoht on registreeritud Kanepi valda alates sünnist. Mitmike puhul makstakse toetust iga lapse eest.

Põlva vald

Toetuse määraks on 500 eurot. Toetust makstakse kahes võrdses osas: esimene osa makstakse pärast lapse sünni registreerimist; teine osa makstakse lapse 1-aastaseks saamisel. Mitmikute sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse eest. Sünnitoetus makstakse taotluses näidatud arvelduskontole. Toetus määratakse tingimustel, et lapse elukoht alates sünnist on rahvastikuregistri andmetel Põlva vald.

Räpina vald

Sünnitoetust maksab lapse ühele hooldusõigusega vanemale Räpina Vallavalitsus kahes osas. Esimene osa, 300 eurot, makstakse peale lapse sünni registreerimist ja teine osa, 200 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel. Kokku 500 eurot.


Taotlemine elektrooniliselt ID-kaardi abil otse valla/linna kodulehelt, kust leiate ka rohkem informatsiooni. Õigusaktidega saate tutvuda Riigiteataja võrguväljaande veebilehelt.