Rapla maakonna sünnitoetused.

Kehtna vald

Sünnitoetust makstakse lapse sünni korral tingimusel, et lapse elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Kehtna vald, üks lapse vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Kehtna valla elanik vähemalt 6 kuud enne lapse sündi ja teise vanema elukoht peab olema lapse sündimise päeval Kehtna vald. Alates 01.01.2018 on sünnitoetuse suuruseks 300 eurot. Kui lapse sündimise päeval on teise vanema elukohaks rahavastiku registri järgi mingi muu omavalitsus kui Kehtna vald, siis on sünnitoetuse suuruseks 150 (ükssada viiskümmend) eurot.

Kohila vald

Lapse sünnitoetuse suurus Kohila vallas on 400 eurot, mida makstakse välja kolmes osas. Toetust makstakse lapse sündi registreerivale lapsevanemale, kui vähemalt ühe lapsevanema elukoht oli lapse sünnile eelneva aasta 31. detsembril Rahvastikuregistri andmetel Kohila vallas ja mõlema lapsevanema (v.a üksikvanem) elukoht on Rahvastikuregistri andmetel Kohila vallas.


Märjamaa vald

Sünnitoetust on õigus saada lapse vanemal, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Märjamaa vallas vähemalt üks aasta vahetult enne lapse sündi ja lapse elukoht rahvastikuregistris on Märjamaa vald. Sünnitoetuse suurus on 300 eurot.

Rapla vald

Sünnitoetus kokku 340 eurot, millest: lapse sünni registreerimisel 170 eurot ja lapse üheaastaseks saamisel 170 eurot.


Taotlemine elektrooniliselt ID-kaardi abil otse valla/linna kodulehelt, kust leiate ka rohkem informatsiooni. Õigusaktidega saate tutvuda Riigiteataja võrguväljaande veebilehelt.