Saare maakonna sünnitoetused.

Saaremaa vald / Kuressaare

Sünnitoetust on õigus taotleda Saaremaa vallas alaliselt elaval lapsevanemal, kes on vähemalt kuus kuud enne lapse sündi rahvastikuregistrisse sisse kantud valla elanikuna ning tingimusel, et lapse esmaseks elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald. Toetuse suuruseks on 380 eurot.

Muhu vald

Sünnitoetus on 500 eurot, kui lapsevanemad alaliselt elavad Muhu vallas ja nende elukohana viimased kaksteist kuud enne lapse sündi on rahvastikuregistrisse sisse kantud Muhu vald ning tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel valla elanik.


Ruhnu vald

Sünnitoetust on õigus saada makstakse lapsele, kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Ruhnu valla elanikud vähemalt 1 (üks) aasta enne lapse sündi. Sünnitoetuse suurus on 320 eurot.


Taotlemine elektrooniliselt ID-kaardi abil otse valla/linna kodulehelt, kust leiate ka rohkem informatsiooni. Õigusaktidega saate tutvuda Riigiteataja võrguväljaande veebilehelt.