Valga maakonna sünnitoetused.

Otepää vald

Sünnitoetus 400 eurot esimene osa, 200 eurot teine osa.

Tõrva vald

Sünnitoetuse suurus on 500 eurot kahe osamaksena – makstakse võrdsetes osades pärast lapse sündi ja lapse 18-kuuseks saamisel. Toetuse saamiseks peab taotleja elukohana rahvastikuregistris olema registreeritud Tõrva vald vähemalt üks kuu enne lapse sündi ja lapse elukohana registreeritud Tõrva vald. Mitmike sünni puhul makstakse toetust iga lapse kohta eraldi.


Valga vald

Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul. Toetuse suuruseks on 430 eurot, mis makstakse välja kolmes osas: lapse sünni järel 230 eurot, lapse 1 aasta ja kuue kuuseks saamisel 100 eurot ja lapse 3-aastaseks saamisel 100 eurot Toetust saab taotleda üks vanematest, kelle elukoht on registreeritud Valga vallas. Samuti peab lapse esimene elukoht sünnijärgselt olema registreeritud Valga vallas. Toetuse 2. ja 3. osa saamiseks peab lapse ja ühe vanema elukoht olema katkematult registreeritud Valga vallas.


Taotlemine elektrooniliselt ID-kaardi abil otse valla/linna kodulehelt, kust leiate ka rohkem informatsiooni. Õigusaktidega saate tutvuda Riigiteataja võrguväljaande veebilehelt.