Viljandi maakonna sünnitoetused.

Mulgi vald

Sünnitoetuse esimene osa makstakse ühele vanemale, kui lapse elukoha aadressiks tema sünni registreerimisel märgitakse Mulgi vald. Teine osa makstakse kui lapse elukoha aadress on tema 1,5 aastaseks saamisel Mulgi vald. Mitmike sünni korral makstakse toetust iga sündinud lapse eest. Toetuse summa 400 eurot.

Põhja-Sakala vald

Lapse sünnitoetus on ühekordne toetus, mille suurus on 500 eurot. Toetust makstakse lapse sünni registreerinud perekonnale, kui laps kantakse Põhja-Sakala valla elanike registrisse ja lapsevanem on kantud Põhja-Sakala valla elanike registrisse vähemalt 6 kuud enne lapse sündi. Sünnitoetus makstakse välja kahes võrdses osas, esimene osa sünni registreerimisel ja teine osa lapse üheaastaseks saamisel, kui laps ja lapsevanem on jätkuvalt Põhja-Sakala valla elanike registris.


Viljandi linn

Sünnitoetust makstakse taotluse alusel juhul kui vähemalt üks vanematest on olnud enne lapse sündi Viljandi linna elanike registris aasta või kauem ja lapse registrijärgne elukoht on Viljandi linn. Sünnitoetuse määr on 200 eurot.

Viljandi vald

Sünnitoetust on õigus saada lapse vanemal või lapse eestkostjal, kes on Eesti Vabariigi kodanik või omab kehtivat elamisluba ning Euroopa liidu kodanikul, kelle elukohana on vähemalt viimased 6 kuud enne lapse sündi Eesti rahvastikuregistris registreeritud Viljandi vald ning vastsündinu on registreeritud Viljandi valda. Lapse eestkostja puhul ei kehti Viljandi vallas kuue kuu elamise nõue. Sünnitoetuse suurus on 500 eurot.


Taotlemine elektrooniliselt ID-kaardi abil otse valla/linna kodulehelt, kust leiate ka rohkem informatsiooni. Õigusaktidega saate tutvuda Riigiteataja võrguväljaande veebilehelt.