Võru maakonna sünnitoetused.

Antsla vald

Sünnitoetust on õigus saada lapsevanemal, kelle rahvastikujärgne elukoht on Antsla vald lapse sünni puhul, kui lapse rahvastikuregistrijärgseks elukohaks sünni registreerimisel saab Antsla vald. Mitmikute sünni puhul antakse sünnitoetust kehtestatud määras igale vastsündinule. Sünnitoetust makstakse kahes osas: 200 eurot pärast lapse sünni registreerimist ja 300 eurot pärast lapse 1,5-aastaseks saamist.

Rõuge vald

Sünnitoetuse suuruseks on kokku 450 eurot. Sellest esimene osa (200 eurot) makstakse vahetult pärast lapse sündi, teine osa (125 eurot) makstakse välja lapse üheaastaseks saamisel ja kolmas osa (125 eurot) makstakse välja lapse kaheaastaseks saamisel.

Setomaa vald

Sünnitoetus 320 eurot makstakse lapse emale või isale, kui ema on pereregistri alusel Setomaa valla elanik.


Võru linn

Sünnitoetus määratakse tingimusel, et taotleja on olnud rahvastikuregistri andmetel Võru linna elanik lapse sünni hetkel ning laps on rahvastikuregistri andmetel Võru linna elanik alates sünnist. Toetus makstakse välja kolmes osas. I osa määr 100 eurot, makstakse pärast lapse sünni registreerimist. II osa määr 65 eurot, makstakse lapse 1-aastaseks saamisel. III osa määr 192 eurot makstakse lapse 3-aastaseks saamisel.

Võru vald

Sünnitoetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal, kelle elukoht 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel on Võru vald ja tingimusel, et laps on samuti rahvastikuregistri andmetel Võru valla elanik. Lapse sünnitoetust makstakse välja kahes osas: 200 eurot makstakse lapsevanemale sünni registreerimisel ja 150 eurot makstakse lapsevanemale lapse ühe aastaseks saamisel. Kokku 350 eurot.


Taotlemine elektrooniliselt ID-kaardi abil otse valla/linna kodulehelt, kust leiate ka rohkem informatsiooni. Õigusaktidega saate tutvuda Riigiteataja võrguväljaande veebilehelt.