Sünnitushüvitis on mõeldud töötavale ja ravikindlustatud emale, mida Haigekassa sulle juba enne lapse sündi maksab. Sünnitushüvitis makstakse sünnituslehe alusel, mille vormistab sulle arst või ämmaemand 70 kuni 30 päeva enne eeldatavat sünnituskuupäeva (30.-36. rasedusnädal) 140 päevaks.

Sünnituslehe alusel saad tööandja juurest jääda rasedus- ja sünnituspuhkusele. Kui sa otsustad sünnituspuhkusele mitte jääda, siis kaotad ka õiguse sünnitushüvitisele. Haigekassa maksab kogu sünnitushüvitise välja korraga sünnituspuhkuse alguses. Hüvitis arvutatakse sinu eelmise kalendriaasta tuluandmete alusel, mis saadetakse Maksu- ja Tolliametile.

Juhul, kui sa viibid veel lapsehoolduspuhkusel seoses eelmise lapsega ja soovid jääda sünnituspuhkusele seoses uue rasedusega, tuleb sul lapsehoolduspuhkus katkestada. Selleks esita oma tööandjale avaldus lapsehoolduspuhkuse katkestamiseks ja sünnituspuhkuse vormistamiseks.

Haigekassa poolt makstavate hüvitiste kohta loe täpsemalt Haigekassa kodulehelt.


Sünnitushüvitise arvutamine

Sünnitushüvitise kalkulaatorit eraldi olemas ei ole vaid selle saab ise välja arvutada. Kui oled töötanud töölepingu alusel, siis Haigekassa arvutab sünnitushüvitise sinu eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult. Selle aasta tulu ja sotsiaalmaks sinna arvestusse ei lähe.

Näide: Sinu eest arvestati eelneval aastal sotsiaalmaksu 2741,81 eurot, kokku oli sinu sotsiaalmaksuga maksustatav tulu 2741,81 / 0,33 = 8308,52 eurot.

Sinu eelmise aasta päevatulu oli sel juhul 8308,52 / 365 = 22,76 eurot. Sünnitushüvitist saad 140 päeva eest ehk 140 x 22,76 = 3186,40 eurot. Summalt peetakse kinni ka tulumaks 3186,40 x 0,20 = 637,28 eurot. Kokku maksab Haigekassa sinule 3186,40 – 637,28 = 2549,12 eurot.

Sünnitushüvitise arvutamiseks saad vaadata Maksu- ja tolliameti kodulehelt oma eelmise aasta eest arvestatud sotsiaalmaksu.

Loe lisaks:

Jaga seda lehte: