Lapsevanematel on erinevad võimalused puhkuseks – lapsehoolduspuhkus, lapsepuhkus, raseduspuhkus ja sünnituspuhkus, isapuhkus. Oleme välja toonud ka erinevate puhkuseavalduste näidised.

Lapsevanemate puhkusevõimalused

Lapsehoolduspuhkus

Emal või isal on õigus saada lapsehoolduspuhkust kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Lapsehoolduspuhkust on õigus korraga kasutada ühel isikul.

Lapsehoolduspuhkust on õigus kasutada ühes osas või osade kaupa igal ajal. Eeldatakse, et lapsehoolduspuhkusele jäämisest või lapsehoolduspuhkuse katkestamisest teatab töötaja tööandjale 14 kalendripäeva ette, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

Töötajal on lapsehoolduspuhkuse aja eest õigus saada vanemahüvitist ja lapsehooldustasu vastavalt perehüvitiste seadusele. Lapsehoolduspuhkuse eesmärgiks on anda vanematele võimalus laste eest hoolitseda ja nendega koos aega veeta.

Lapsehoolduspuhkuse avaldus – avalduse võib kirjutada vabas vormis. Lisama peaks kindlasti hoolduspuhuse alguskuupäeva, lapsehoolduspuhkuse kestusena näidatakse lapse teatud vanuse saabumine (näiteks lapse 3-aastaseks saamiseni).


Näidis:
Soovin kasutada lapsehoolduspuhkust alates 01.01.2018 kuni oma lapse (ees- ja perekonnanimi, isikukood) 3-aastaseks saamiseni.

Avaldusele tuleks lisada lapse sünnitunnistuse koopia. Alati võib küsida abi tööandja sekretärilt või personalijuhilt.

Lapsepuhkus

Emal või isal on õigus igal kalendriaastal saada lapsepuhkust, mille eest tasutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel kolm tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last või kuus tööpäeva, kui tal on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla kolmeaastane laps.

Tasustamata lapsepuhkus – emal ja isal, kes kasvatab kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last, on õigus saada igal kalendriaastal kuni kümme tööpäeva tasustamata lapsepuhkust.

Lapsepuhkuse avalduse näidis:
Palun võimaldada mulle 2018. kalendriaastal 3 tööpäeva täiendavat lapsepuhkust ajavahemikus 01.01.2018 – 04.01.2018. Kinnitan, et lapse isa (ees- ja perekonnanimi, isikukood) ei kasuta 2018 .a. lapsepuhkust.

Avaldusele tuleks lisada lapse isikut tõendava dokumendi koopia.

Raseduspuhkus ja sünnituspuhkus

Naisel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust 140 kalendripäeva. Rasedus- ja sünnituspuhkuse eest on õigus saada hüvitist ravikindlustuse seadusele kohaselt.

isapuhkus

Isapuhkus

Kui oled isa või isaks saamas ja töötad, on sul lapse sünni korral õigus saada 10 tööpäeva isapuhkust.

Isal on õigus saada kokku kümme tööpäeva isapuhkust kahe kuu jooksul enne oodatava lapse sündi ja kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Isapuhkuse eest tasutakse tema keskmise töötasu alusel, kuid mitte rohkem, kui on kolmekordne Eesti keskmine brutokuupalk andmete alusel, mis Statistikaamet on avaldanud puhkuse kasutamise kvartalist arvates üle-eelmise kvartali kohta. Soovi korral võid osa puhkusest välja võtta enne lapse sündi ja osa pärast lapse sündi.

Isapuhkuse avaldus esita oma tööandjale. Puhkusetasu arvutab ja maksab välja tööandja sinu viimase kuue kuu keskmise töötasu alusel. Sulle väljamakstud 10 tööpäeva puhkusetasu hüvitab tööandjale riik Sotsiaalkindlustusameti kaudu.