01.01.2018 seisuga on eesnimi Artjom 2659 mehel. Artjom on populaarsuselt 53. mehenimi. Artjom on keskmiselt 17 aasta vanune (mediaanvanus on 15). Kõige rohkem on eesnimega Artjom sündinuid mais, kokku 251. Kõige populaarsem on eesnimi Artjom Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 53,99.


Poiste nimed:


Artjom Aleks
Artjom Anthony

Artjom Dominik
Artjom Martin

Vaata veel: poiste nimed ja tüdrukute nimed.