01.01.2018 seisuga on eesnimi Maksim 3934 mehel. Maksim on populaarsuselt 24. mehenimi. Maksim on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 24). Kõige rohkem on eesnimega Maksim sündinuid märtsis, kokku 367. Kõige populaarsem on eesnimi Maksim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 68,99.


Poiste nimed:


Maksim Aleksandr
Maksim Alen
Maksim Alexander
Maksim Anatoli
Maksim Andreas
Maksim Andriy
Maksim Aron
Maksim Daniel

Maksim Elian
Maksim Emil
Maksim Iller
Maksim Juhani
Maksim Kristofer
Maksim Markus
Maksim Tanner
Maksim Viktor

Vaata veel: poiste nimed ja tüdrukute nimed.