01.01.2019 seisuga on eesnimi Miron 425 mehel. Miron on populaarsuselt 293. mehenimi. Miron on keskmiselt 6 aasta vanune (mediaanvanus on 4). Kõige rohkem on eesnimega Miron sündinuid juulis, kokku 45. Kõige populaarsem on eesnimi Miron Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5.


Poiste nimed:


Miron Emanuel

Miron Erik

Vaata veel: poiste nimed ja tüdrukute nimed.