01.01.2018 seisuga on eesnimi Timur 588 mehel. Timur on populaarsuselt 246. mehenimi. Timur on keskmiselt 14 aasta vanune (mediaanvanus on 7). Kõige rohkem on eesnimega Timur sündinuid augustis, kokku 60. Kõige populaarsem on eesnimi Timur Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,40.


Poiste nimed:


Timur Allan
Timur Amir
Timur Artur

Timur Daniel
Timur David
Timur Eliah

Vaata veel: poiste nimed ja tüdrukute nimed.