01.01.2019 seisuga on eesnimi Daniil 1968 mehel. Daniil on populaarsuselt 90. mehenimi. Daniil on keskmiselt 15 aasta vanune (mediaanvanus on 14). Kõige rohkem on eesnimega Daniil sündinuid jaanuaris, kokku 185. Kõige populaarsem on eesnimi Daniil Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 43.


Poiste nimed:


Daniil Alexander
Daniil Anatoli
Daniil David
Daniil Emilian

Daniil Jozef
Daniil Mark
Daniil Valeri
Daniil Viktor

Vaata veel: poiste nimed ja tüdrukute nimed.